Права та обов`язки клієнтів та власників сертифікатів

Клієнт зобов’язаний:

 • виконувати усі умови сертифікації та оцінки відповідності в Системі сертифікації ВНІТІ-ТЕСТ;
 • надавати будь-які пояснення або додаткову інформацію, пов`язану з заявкою, на запит ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ;
 • створювати групі аудиту ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” усі необхідні умови для проведення оцінювання, надавати документацію на експертизу, забезпечити доступ до усіх галузей, до зареєстрованих даних (зокрема, звітів про внутрішні перевірки), а також до персоналу з метою оцінювання ;
 • сплатити всі витрати за проведення сертифікації, оцінки відповідності.

Клієнт має право:

 • доступу до сертифікаційних послуг ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” без виконання неправомочних додаткових умов, незалежно від його розміру, членства в будь-якій асоціації та від кількості осертифікованих ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» підприємств, якщо його діяльність відноситься до галузі акредитації ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”;
 • оскаржувати призначення конкретних членів групи аудиту з сертифікації, оцінки відповідності;
 • вимагати проведення робіт з сертифікації системи управління якістю за повторною заявкою за скороченою схемою перевiрки (якщо результати сертифікації за попередньою заявкою виявили лише незначнi невiдповiдностi, які швидко усуваються, а повторна заявка подана не пізніш, ніж через 6 місяців після попередньої);
 • подавати апеляцію до ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” протягом місяця після отримання повідомлення про відмову у видачі чи визнанні сертифіката;
 • звертатись до апеляційної комісії Національного органу з сертифікації у разі незгоди з рішенням апеляційної комісії ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” щодо видачі чи визнання сертифіката.

Власник сертифіката зобов’язаний:

 • створювати групіі аудиту ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” усі необхідні умови для проведення нагляду, повторного оцінювання і розгляду скарг, надавати документацію на експертизу, забезпечити доступ до усіх галузей, до зареєстрованих даних (зокрема, звітів про внутрішні перевірки), а також до персоналу;
 • робити правильні посилання на наданий сертифікат (тобто заявляти про сертифікацію стосовно тільки тих видів діяльності, на які сертифікація поширюється);
 • не використовувати інформацію про свою сертифікацію таким чином, щоб зашкодити репутації ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ”, та не робити таких заяв про свою сертифікацію, які можуть вважатись ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ” несанкціонованими чи тими, що вводять в оману;
 • у разі призупинення або скасування дії сертифікації припинити використовувати усі рекламні матеріали, що містять посилання на сертифікат, та повернути усі документи про сертифікацію на вимогу ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”; у разі звуження галузі сертифікації внести відповідні зміни у рекламні матеріали;
 • використовувати інформацію про сертифікацію лише для зазначення того, що система управління якістю відповідає визначеним нормативним документам (тобто не використовувати сертифікацію таким чином, щоб могло створитись враження, що несертифікована продукція, на виробництво якої поширюється дія сертифікованої системи управління якістю, схвалена ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”);
 • забезпечити, щоб жодний документ про сертифікацію або його частина не використовувались для введення в оману;
 • посилаючись на сертифікацію у засобах інформації дотримуватись вимог ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ”;
 • постійно забезпечувати відповідність сертифікованої системи управління якістю (сертифікованої продукції) усім вимогам, що наведені у сертифікаті;
 • оперативно інформувати ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” про будь-які передбачені зміни сертифікованої системи управління якістю (чи технології виробництва сертифікованої продукції) та про інші зміни, які можуть негативно вплинути на відповідність чинним вимогам;
 • погодитись з рішенням ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” про необхідність переоцінки сертифікованої системи управління якістю (або додаткових робіт з оцінювання сертифікованої продукції) у разі змінення порядку сертифікації (і не випускати сертифіковану продукцію до отримання дозволу ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”);
 • повідомляти ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” про рекламації та претензії, що стосуються продукції, на яку поширюється сертифікована система управління якістю (або сертифікованої продукції) та про виконані коригувальні дії.
 • сплачувати у встановленому порядку всі витрати щодо проведення робіт з технічного нагляду, повторного оцінювання і розгляду скарг ;
 • вживати необхідних коригувальних заходів у разі виникнення нових вимог до порядку оцінки системи управління якістю;
 • Власник сертифіката  має право:
 • використовувати інформацію про сертифікацію з метою реклами;
 • вимагати проведення сертифікаційних робіт за скороченою схемою перевiрки у разі закінчення терміну дії сертифіката (якщо результати технічного нагляду позитивні, а заявка подана не пізніш, ніж за три мiсяці до завершення термiну чинності сертифіката);
 • подавати апеляцію до ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ” протягом місяця після отримання повідомлення про скасування сертифіката;
 • звертатись до апеляційної комісії Національного органу з сертифікації у разі незгоди з рішенням апеляційної комісії ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” про скасування сертифіката.