Оцінка та декларування відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

Технічний регламент в Україні є аналогом Європейської директиви в ЄС.

Технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Оцінка відповідності

Оцінка відповідності - процес, що демонструє відповідність продукту або послуги заданим вимогам, інакше кажучи, це комплекс процедур, що демонструють відповідність продукту умовам відповідного технічного регламенту.

Оцінка відповідності проводиться у відповідності до вимог конкретного технічного регламенту та підрозділяється на модулі, які охоплюють обмежену кількість різних процедур, що застосовуються до самого широкого переліку продукції. 

Модулі, які використовуються можуть передбачати або не передбачати залучення призначеного органу з оцінки відповідності:

 • для простої продукції з низьким рівнем небезпеки: сертифікація виробником називається «Декларацією виробника";
 • для складнішої продукції з більш високим рівнем небезпеки: сертифікація здійснюється органом з оцінки відповідності з видачею відповідного сертифіката відповідності.

Крім того, процедури оцінки відповідності, відповідно до спеціального технічного регламенту, повинні аналогічним чином забезпечити достатній доказ відповідності продукції прийнятим основним вимогам.

Деякі технічні регламенти передбачають можливість використання модулів, заснованих на методах перевірки системи  якості. У цих випадках виробник також, звичайно, вдається до допомоги модуля або комбінації модулів, крім тих випадків, коли відповідність вимогам передбачає обов'язкове застосування певної процедури.

Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою та контролюється інспекторами в рамках Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Декларація відповідності

Декларація відповідності - письмова заява виробника про те, що виконання певних вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності, було доведено.

Процедура декларування відповідності являє собою перелік обов’язкових дій, виконання яких є підтвердженням того, що продукція відповідає встановленим стандартам якості.

Тільки резидент України може декларувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів.

У разі якщо виробником є нерезидент України, її інтереси на території України може представляти тільки резидент України на підставі договору та оформленої довіреності (у встановленому порядку) на оцінку відповідності.

Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності

Модуль А – внутрішній контроль виробництва

Модуль А1 – внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом

Модуль А2 – внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу

Модуль В – експертиза типу

Модуль С – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва

Модуль С1 – відповідність типові за основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції  під наглядом

Модуль С2 – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу

Модуль D – відповідність топові на основі забезпечення якості виробничого процесу

Модуль D1 – забезпечення якості виробничого процесу

Модуль Е – відповідність типові на основі забезпечення якості продукції

Модуль Е1 – забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції

Модуль F – відповідність типові на основі перевірки продукції

Модуль F1 – відповідність на основі перевірки продукції

Модуль G – відповідність на основі перевірки одиниці продукції

Модуль Н – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості

Модуль Н1 – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту

Для кожного типу продукції передбачені модулі, регламентовані конкретним технічним регламентом.

Виробник або уповноважена ним особа, постачальник має право вибору найбільш прийнятного для нього модуля оцінки відповідності з числа встановлених конкретним технічним регламентом з урахуванням умов його застосування.

Загальний порядок оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту

 • аналіз ризиків відносно небезпек, які може представляти продукція;
 • аналіз технічної документації з метою встановлення характеристик (параметрів) продукції, відповідність яких вимогам технічних регламентів і пов'язаних з ними стандартів, повинно бути оцінено та підтверджено;
 • підготовка виробником, уповноваженою ним особою або постачальником проекту декларації відповідності;
 • проведення органом з оцінки відповідності аналізу технічної документації з метою підтвердження правильності складання проекту декларації;
 • проведення робіт органом з оцінки відповідності з метою одержання доказів відповідності продукції технічним регламентам та пов'язаним з ними стандартам, зазначеним у декларації, у тому числі:
 • аналіз технічної документації (дослідження проекту);
 • ідентифікація, випробування продукції;
 • аналіз процесів виробничого контролю;
 • перевірка типу продукції;
 • оцінка виробництва, сертифікація продукції, оцінка/сертифікація системи управління;
 • видача органом з оцінки відповідності документів, що підтверджують позитивні результати проведених робіт з оцінки відповідності (протоколів випробувань, актів експертизи, сертифікатів перевірки типу або відповідності продукції, звітів про оцінку або сертифікатів на систему управління, ін.);
 • прийняття (оформлення) виробником, уповноваженою ним особою або постачальником декларації про відповідність продукції за єдиною формою, затвердженої на законодавчому рівні;
 • реєстрація (за бажанням декларанта) декларації про відповідність в органі з оцінки відповідності, що підтверджує перевірку цим органом повноти та об'єктивності наведеної в ній інформації;
 • маркування продукції нанесенням Національного знаку відповідності;
 • інспекційний контроль.

Термін дії сертифікатів з оцінки відповідності залежать від обраного модулю чи комбінації модулів оцінки відповідності.