Повноваження

Компетентність ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» засвідчена Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог:

• ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції» атестат акредитації від 12.04.2017 р. № 1О120; 

• ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 «Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління» атестат акредитації від 04.05.2017 р. № 8О054