Сертифікація продукції

Порядок та схеми сертифікації продукції

         Порядок сертифікації продукції в загальному випадку включає:

 • подачу заявки на сертифікації продукції
 • подачу документації для сертифікації, що додається до заявки
 • аналіз наданої документації
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації
 • укладення сертифікаційної угоди  з клієнтом
 • затвердження групи аудиту для проведення сертифікації

     Надалі роботи проводяться за обраними схемами сертифікації.

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» використовує у своєї діяльності наступні схеми сертифікації:

схема 1 - сертифікація одиничних виробів:

 • встановлення вимог нормативного документу до продукції;
 • відбір зразків продукції для випробувань та їх ідентифікація;
 • випробування зразків продукції;
 • оцінювання результатів випробування продукції;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції;
 • підтвердження відповідності – видача сертифікату відповідності на одиницю продукції, укладання ліцензійної угоди

Термін дії сертифікату до одного року.

схема 2 - сертифікація партії продукції:

 • встановлення вимог нормативного документу до продукції;
 • відбір зразків продукції та їх ідентифікація;
 • випробування зразків продукції;
 • оцінювання результатів випробування продукції;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції;
 • підтвердження відповідності – видача сертифікату відповідності на партію продукції, укладання ліцензійної угоди

Термін дії сертифікату до одного року.

схема 3 - сертифікація продукції, що виготовляється серійно без оцінювання

 • виробництва продукції:
 • встановлення вимог нормативного документу до продукції;
 • відбір зразків продукції та їх ідентифікація;
 • випробування зразків продукції;
 • оцінювання результатів випробування продукції;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції;
 • підтвердження відповідності – видача сертифікату відповідності на продукцію, що виготовляється серійно, укладання ліцензійної угоди

Термін дії сертифікату до одного року.

схема 4 - сертифікація продукції, що виготовляється серійно з оцінюванням

 • виробництва продукції:
 • встановлення вимог нормативного документу;
 • відбір зразків продукції та їх ідентифікація;
 • випробування зразків продукції;
 • оцінювання результатів випробування продукції;
 • оцінювання процесу виробництва продукції;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції;
 • підтвердження відповідності – видача сертифікату відповідності на продукцію, укладання ліцензійної угоди
 • нагляд з випробуванням зразків продукції чи з перевірянням зразків продукції на виробництві, оцінюванням процесу виробництва продукції

Термін дії сертифікату до двох років.

схема 5 - сертифікація продукції, що виготовляється серійно з  оцінкою системи управління якістю:      

 • встановлення вимог нормативного документу;
 • відбір зразків продукції та їх ідентифікація;
 • випробування зразків продукції;
 • оцінювання результатів випробування продукції;
 • оцінювання процесу виробництва продукції;
 • аудит системи управління якістю;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції;
 • підтвердження відповідності – видача сертифікату відповідності на продукцію, укладання ліцензійної угоди;
 • нагляд з випробуванням зразків продукції чи з перевірянням зразків продукції на виробництві, оцінюванням процесу виробництва, аудитом системи якості

Термін дії сертифікату до трьох років.

          Сертифікація продукції здійснюється згідно з вимогами ДСТУ EN ІSО/ІЕС 17065:2014, методикою сертифікації продукції в системі сертифікації ВНІТІ-ТЕСТ.

Нагляд за сертифікованою продукцією

Якщо схема сертифікації вимагає проведення нагляду, ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» започатковує нагляд за продукцією згідно зі схемою сертифікації.

Контроль за використанням та застосуванням сертифікатів відповідності, знаків сертифікації та ліцензійних угод проводиться під час нагляду за сертифікованою продукцією.

Під час проведення нагляду  можуть використовуватися наступні елементи:

 • встановлення вимог нормативного документу (при внесенні змін в нормативну документацію);
 • відбір зразків продукції та їх ідентифікація на місті виробництва продукції;
 • випробування зразків продукції ;
 • оцінювання результатів випробування продукції ;
 • оцінювання виробництва продукції ;
 • аудит системи управління якістю ;
 • аналізування всієї інформації за результатами оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації продукції:
 • продовження сертифікації;
 • продовження сертифікації за умови, визначеної ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» (наприклад, позаплановий нагляд);
 • скорочення галузі сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції;
 • призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних дій;
 • скасування сертифікації

Призупинення сертифікації або скасування, скорочення галузі сертифікації, розширення галузі сертифікації

Після закінчення терміну дії сертифікації сертифікат відповідності, сертифікаційна угода та ліцензійна угода втрачають чинність.

Експерт документації з оцінювання відповідності після закінчення дії сертифікації вносить зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів використовування знаків, щоб забезпечити відсутність посилання на те, що продукція залишається сертифікованою.

Призупинення сертифікації або скасування

Призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних дій  або дострокове скасування сертифікації здійснюється за результатами нагляду та у випадках:

 • порушення вимог, що ставляться до продукції;
 • з порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів  контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” під час проведення сертифікації продукції;
 • міни нормативних документів на продукцію або методи її випробувань без попереднього погодження ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”;
 • зміни технології виготовлення, конструкції (складу) без попереднього погодження ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”;
 • наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;
 • невиконання клієнтом пропозицій ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” за результатами нагляду;
 • відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом більш, як 6 місяців;
 • невиконання клієнтом умов ліцензійної угоди;
 • відмови клієнта від  оплати  робіт з нагляду;
 • наявності офіційного прохання клієнта.

Термін призупинення сертифікації не більше 6 місяців.

Експерт документації з оцінювання відповідності вносить зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів використовування знаків, щоб забезпечити відсутність посилання на те, що продукція залишається сертифікованою.

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» повідомляє власнику сертифікату наступне:

•   про неприпустимість посилання на призупинений або скасований сертифікат;

•   про дії, необхідні для закінчення тимчасового зупинення і поновлення сертифікації для продукції відповідно до схеми сертифікації:

 • аналізування причин виявлених невідповідностей клієнтом;
 • надання опису та доказів впровадження конкретних коригувань і коригувальних дій для їх усунення в узгоджені терміни;
 • надання пояснень щодо негативної інформації, отриманої з інших джерел (за наявності)

Після реалізації клієнтом  коригувальних заходів керівник групи аудиту разом з ії членами:

•    розглядає придатність коригувань, визначених причин невідповідностей і коригувальних дій клієнта;

•    перевіряє ефективність впроваджених клієнтом коригувань і коригувальних дій;

•    реєструє докази усунення невідповідностей;

•    визначає необхідність додаткового аудиту чи надання доказів, що будуть підтверджені під час майбутніх аудитів;

•    інформує клієнта у разі необхідності додаткового оцінювання чи додаткових доказів.

Рішення щодо поновлення сертифікації приймається, якщо власник сертифікату усуває виявлені порушення, невідповідності в повному обсязі у визначений  ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» термін. У іншому разі приймається Рішення щодо скасування сертифікації.

Скорочення галузі сертифікації

Скорочення галузі сертифікації може проводитися:

 • як умова поновлення сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції;
 • за запитом клієнта;
 • за результатами  нагляду

Розширення галузі сертифікації

У разі необхідності розширювання галузі сертифікації  клієнт подає заявку на проведення  сертифікації.

Якщо клієнт хоче розширити галузь сертифікації додатковими типами або моделями продукції, які відповідають заданим вимогам, і знання вимог, характеристик і технології щодо до одного продукту, є достатнім, щоб зрозуміти вимоги, характеристики і технологію іншого продукту, керівник групи аудиту при плануванні діяльності  з оцінювання враховує результати попередньої сертифікації і в Плані діяльності з оцінювання може прийняти рішення не провадити оцінювання процесу виробництва чи системи якості, але обов’язково проводити випробування додаткових типів продукції для прийняття рішення щодо відповідності продукції зазначеним вимогам.

Якщо клієнт хоче доповнити сертифіковану продукцію  додатковими типами продукції, але на відповідність іншим зазначеним вимогам, або поширити сертифікат на виріб, який не було охоплено попередньою сертифікацією, керівник групи аудиту в Плані діяльності з оцінювання може прийняти рішення щодо оцінювання тих частин заявки, які не було охоплено попередньою сертифікацією.