Конфіденційність

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»  додержується вимог збереження конфіденційної інформації, отриманої від клієнта. Уся інформації щодо конкретної продукції або підприємства, отримана у процесі надання послуг з оцінки відповідності, не підлягає передаванню третій стороні без одержання письмової згоди підприємства.

Конфіденційність інформації, отриманої протягом надання послуг, зберігається на усіх рівнях ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ».  Персонал ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»», що бере участь у наданні послуг з сертифікації (оцінки відповідності), ознайомлений з вимогами про нерозголошення отриманої інформації.