Неупередженість

Політика щодо неупередженості

Заява про полiтику щодо неупередженості

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» має фінансову стабільність та ресурси для надання послуг з оцінювання відповідності та організаційну структуру, яка забезпечує неупередженість його дій і можливість участі усіх зацікавлених сторін.

         Вище керівництво, підрозділи та персонал під контролем ООВ:

 • несе відповідальність за неупередженість діяльності з оцінювання відповідності і не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, який порушує неупередженість;
 • регулярно визначає і оцінює ризики щодо своєї неупередженості, виникаючі в результаті діяльності та зв’язків ООВ та його персоналу, та усуває чи мінімізує їх
 • не є розробником, виробником, монтажником, постачальником, обслуговувачем  продукції того типу, відповідність якої сертифікує;
 • не сертифікує систему управління якістю іншого ООВ;
 • не пропонує та не надає консультування своїм клієнтам (зокрема щодо систем управління якістю та проведення внутрішнього аудиту);
 • не пропонує і не здійснює внутрішні аудити своїх сертифікованих клієнтів;
 • у разі надання клієнту консультування організацією, що має взаємозв’язок з ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ», не сертифікує системи управління якістю цього клієнта протягом двох років після закінчення консультування;
 • забезпечує, щоб діяльність юридичних осіб, з якими він взаємодіє, не компрометувала неупередженість його діяльності;
 • не залучається до діяльності організацій, які пропонують чи проводять консультування або виробництво сертифікованої продукції та продукції. що проходить сертифікацію;
 • не залучає персонал організацій, які пропонують чи проводять консультування або виробництво сертифікованої продукції та продукції. що проходить сертифікацію, до керівництва ООВ, аналізу та прийняття рішень щодо сертифікації;
 • не проводить діяльності на ринку, не пропонує і не проводить діяльності, яка може пов’язуватись з певною консалтинговою організацією;
 • не заявляє та не натякає на те. що сертифікація може бути  простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучена певна консалтингова організація;
 • виключає участь персоналу у аналізуванні та прийнятті рішень щодо сертифікації продукції, стосовно якої вони надавали консультування, впродовж 2 років;
 • визначає загрози та вживає заходів щодо усунення ризиків стосовно своєї неупередженості в результаті дій інших осіб, органів та організацій;
 • забезпечує неупередженість дій персоналу під контролем ООВ, та комітетів, які можуть вплинути на сертифікаційну діяльність і не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, який порушує неупередженість;
 • використовує страхування для покриття зобов'язань в усіх сферах та географічних регіонах діяльності ООВ;
 • забезпечує фінансову стабільність і ресурси, необхідні для функціювання ООВ  для покриття зобов'язань, пов’язаних з діяльністю ООВ;
 • оцінює фінанси та джерела прибутку ООВ для постійного унеможливлення загрози його неупередженість через комерційний, фінансовий або інший тиск;
 • регулює конфлікти інтересів і забезпечує об’єктивність діяльності з оцінювання відповідності;
 • вимагає від персоналу повідомляти про ситуації, які загрожують конфліктом інтересів, для усунення упереджених осіб від робіт з оцінювання відповідності до скасування конфлікту інтересів.
 • оцінює фінанси та джерела прибутку ООВ для постійного унеможливлення загрози його неупередженість через комерційний, фінансовий або інший тиск;
 • регулює конфлікти інтересів і забезпечує об’єктивність діяльності з оцінювання відповідності;
 • вимагає від персоналу повідомляти про ситуації, які загрожують конфліктом інтересів, для усунення упереджених осіб від робіт з оцінювання відповідності до скасування конфлікту інтересів.