Політика з якості

ЗАЯВА ПРО ПОЛIТИКУ У СФЕРI ЯКОСТI

Призначенням “Мiжрегiонального науково-iнженерного центру з сертифiкацiї систем якості, труб, балонiв та iншої металопродукцiї ВНІТІ-ТЕСТ” (ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ”) є постійне надання послуг з неупередженого і вірогідного оцінювання відповідності продукцiї та систем управління якістю підприємств, які задовольняють вимоги замовників та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги.

Стратегічним напрямом діяльності ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» є сприяння забезпеченню стабільно високого рівня якості продукції підприємств для задоволення потреб їхніх споживачiв.

Директор ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»

 • несе відповідальність за забезпечення та підвищення задоволеності замовників;
 • забезпечує недискримінаційність діяльності ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ», її реалізацію за умов відсутності перешкод або ускладнень доступу заявників;
 • несе відповідальність за неупередженість сертифікаційної діяльності ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» та не дозволяє комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості;
 • визначає та усуває ризики щодо неупередженості в результаті діяльності ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» та дій сторонніх осіб і організацій, з якими взаємодіє ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» та його персонал;
 • забезпечує, щоб діяльність юридичних осіб, з якими взаємодіє ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ», не компрометувала неупередженість його сертифікаційної діяльності;
 • гарантує непоширення конфіденційної інформації;
 • забезпечує відповідальність персоналу за якість своєї роботи.

Для підтримки відповідності та постійного поліпшення власної системи управління якістю керівництво                ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» постійно:

 • переглядає та вдосконалює організаційну структуру;
 • забезпечує належний технiчний і методичний рiвень виконання робiт з оцінювання відповідності, вдосконалення методології їх проведення»;
 • підтримує на належному рівні кваліфікацію та компетентність персоналу;
 • вдосконалює розподіл відповідальності і повноважень між підрозділами та персоналом;
 • створює та підтримує відповідний стан внутрішнього середовища для повного залучення персоналу до виконання завдань, які ставляться перед ним;
 • спирається на прийняття рішень на основі фактів, отриманих під час проведення оцінювання відповідності;
 • проводить внутрішні аудити системи управління якістю.

         Персонал ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» несе вiдповiдальнiсть за якість своєї роботи згідно з покладеними на нього посадовими обов’язками.  Якість праці постійно знаходиться у центрі уваги керівництва.

         Керівник ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» бере на себе обов’язки та несе цiлковиту відповідальність за реалізацію політики у сфері якості та результативне функціонування системи управління якістю ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» - гаранта високого рівня робіт з оцінки відповідності.